posuvne dvere galanta

Údržba, ošetrovanie okien a dverí

Dbajte na to, aby ste údržbu a  ošetrovanie vašich okien a dverí vykonávali v pravidelných intervaloch a to nasledovne… Odstránenie ochranných fólií, odstránenie hrubých nečistôt po omietnutí Hliníkové výrobky sú opatrené ochrannou fóliou. Tieto fólie chránia výrob ...