servis Aldoorsposuvne dvere galanta
Dbajte na to, aby ste údržbu a  ošetrovanie vašich okien a dverí vykonávali v pravidelných intervaloch a to nasledovne…

Odstránenie ochranných fólií, odstránenie hrubých nečistôt po omietnutí

Hliníkové výrobky sú opatrené ochrannou fóliou. Tieto fólie chránia výrobok pred poškodením pri doprave, manipulácii, montáži. Nezaručuje 100% ochranu pred poškodením pri murárskych prácach. Preto zhotoviteľ odporúča pred omietnutím pokryť celé okno igelitovými fóliami. Po montáži okien je nutné všetky ochranné fólie odstrániť najneskôr do 3 mesiacov!

Čistenie a ošetrenie okien a dverí

Nečistite na oknách a dverách iba sklo, ale i rám. Tak môžete zvýšiť úžitkovú hodnotu okien a dverí. K čisteniu rámu používajte bežné čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a drsných čiastočiek.

Údržba kľučiek

Ak sa rukoväť uvoľnila, zodvihnite kryt pod úchytom a otočte ho zo zvislej polohy do vodorovnej. Dotiahnutím skrutiek, ktoré sa objavia pod krytom, rukoväť znovu upevnite.

Odvodnenie

Na každých dverí sú z vonkajšej steny umiestnené odvodňovacie otvory na vytečenie vniknutej vody. Odvodňovacie otvory musia byť čisté, nesmú byť z vonkajšej strany prekryté!

Obsluha a údržba kovania

Na premazanie kovania odporúčame použiť silikónový olej.