Aldoors odporúčaniahlinikove okna aldoors
Hliníkové okná a dvere sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou modernej výstavby a sú čoraz žiadanejšie. Materiálovo i funkčne sú predurčené do polyfunkčných domov, bytových domov, obchodných, administratívnych, reprezentačných stavieb,  prípadne do  logistických centier, moderných výrobných hál a v neposlednej rade i do rodinných domov. Hliníkový profil súčasnosti nemá s bývalými tzv. oceľo-hliníkovými oknami a dverami nič spoločné. Jeho jedinečná konštrukcia pozostávajúca z dvoch polprofilov navzájom spojených dokonale nevodivými polyamidovými pásikmi vytvára celok, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie kritériá na technické vlastnosti novodobého okenného profilu. Komplexné belgické systémy Aliplast a Reynaers v rámci svojho sortimentu riešia nielen štandardné exteriérové a interiérové okenné a dverné konštrukcie, ale majú precízne spracované aj rôzne typy posuvných, zvižno-posuvných, sklopno-posuvných, skladacích a iných špeciálnych konštrukcií.

Hliníkové  profily na výrobu  hliníkových okien/dverí a závesných stien (fasád)

Hliníkové okná a dvere sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou modernej výstavby a sú čoraz žiadanejšie. Materiálovo i funkčne sú predurčené  do polyfunkčných domov, bytových domov, obchodných, administratívnych, reprezentačných stavieb,  prípadne do  logistických centier, moderných výrobných hál a v neposlednej rade i do rodinných domov. Hliníkový profil súčasnosti nemá s bývalými tzv. oceľo-hliníkovými oknami a dverami nič spoločné. Jeho jedinečná konštrukcia pozostávajúca z dvoch polprofilov navzájom spojených dokonale nevodivými polyamidovými pásikmi vytvára celok, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie kritériá na technické vlastnosti novodobého okenného profilu. Komplexné belgické systémy Aliplast a Reynaers v rámci svojho sortimentu riešia nielen štandardné exteriérové a interiérové okenné a dverné konštrukcie, ale majú precízne spracované aj rôzne typy posuvných, zvižno-posuvných, sklopno-posuvných, skladacích a iných špeciálnych konštrukcií.

Hliníkový profil Aliplast Imperial má stavebnú hĺbku rámu 65 mm, stavebnú hĺbku krídla 74 mm. Reynaers CS 68 má stavebnú hĺbku rámu 59 mm, stavebnú hĺbku krídla 68 mm. Z hľadiska teplotechnických vlastností patria do materiálovej triedy RMG 2.1. Z hľadiska tepelnej techniky najlepšie parametre vykazujú Aliplast Superial a Reynares CS 86. Jedinečné riešenie prerušenia tepelného mosta komôrkovými polyamidovými pásikmi posúvajú tieto okenno-dverové systémy medzi európsku špičku v tomto segmente. V kombinácii s izolačnými trojsklami alebo špeciálnymi sklami s membránou typu Sennsho sú vhodné do nízkoenergetických domov.

Pre interiérové okná a dvere sú určené systémy Aliplast Econoline a Reynaers CS 59 Pa bez prerušenia tepelného mosta so stavebnou hĺbkou rámu 51, resp. 50 mm. Precízne spracované exteriérové posuvné systémy Aliplast Visoglide, Superglide a Reynaers CP 96 a CP 155 sú určené na presklenie veľkých plôch, ktoré majú byť v prípade potreby v čo najväčšej šírke priechodné. Je možné riešiť ich posuvom po 1-3 koľajniciach. Môžu byť aj vo variante zdvižno-posuvných dverí. Interiérové posuvné systémy Aliplast Slide Cold a Reynaers CP 45 Pa sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky moderných a bezpečných konštrukcií oddeľujúcich vnútorné priestory.

Aliplast Visofold a Reynaers Multi Patio umožňujú konštruovať skladacie posuvné dvere až do 8 krídiel v interiéroch aj exteriéroch.

Samostatnou kapitolou sú stĺpikovo-priečnikové konštrukcie, t. j. hliníkové závesné steny  (fasády) – Aliplast MC-Wall a Reynaers CW 50, resp. CW 86.  Konštrukcie pozostávajúce zo štíhlych prvkov vytvárajú v kombinácii s veľkoplošnými zaskleniami jedinečný a nenapodobiteľný efekt najmä pri riešení otvorov väčších rozmerov v exteriéroch, zvlášť pri oplášteniach budov.  Klasické, pološtrukturálne alebo štrukturálne riešenia fasád doplnené o otváravé prvky (okná,vstupné dvere)  umožňujú architektom priznať stavebnému dielu jedinečnosť v tvare, hmote aj farebnom riešení.

Systémy zimných záhrad, slnolamy,  zábradlia, moskytiéry a iné doplnkové a špeciálne konštrukcie dopĺňajú obidva systémy tak, že nachádzame v nich komplexné riešenia dodávok hliníkových produktov pre všetky druhy stavieb. Hliníkové profily sa vyrábajú v najrozličnejších farbách  škály RAL (obojstranne alebo bicolor). Ako jeden z mála výrobcov vo vlastných výrobných podmienkach realizujeme aj prípadnú lamináciu profilov, t. j. nalepenie farebných fólií a fólií imitajúcich drevodekory, ktoré sa tiež bežne využívajú u PVC okien. Z uvedeného dôvodu je možné na jednej stavbe kombinovať hliníkové a plastové výrobky so zachovaním ich jednotnej farebnosti.

Zasklenie – jednosklá, izolačné dvoj-trojsklá a výplne.

Výberu a problematike skiel je potrebné venovať zvýšenú pozornosť nakoľko z pohľadu plochy okna  tvoria podstatnú časť. V nemalej miere je potrebné zohľadniť požiadavky na: Ug (súčiniteľ prestupu tepla zasklenia v  jednotkách W/m2.K); na hodnotu g (solárny faktor),  hodnotu Ψ dištančného rámčeka, čo v nemalej miere má vplyv na celkový ,,výkon“ okna  napr. vo vzťahu k požiadavkám na najnižšie vnútorné povrchové teploty okna. Ešte dodnedávna používané dvojsklá s hodnotou Ug = 2,9 sú dnes nahradené  izol. dvojsklom zloženia 4 mm/16 rámček/4 mm sklo s pokovením s medzisklennou dutinou vyplnenou inertným plynom Ar s hodnotou prestupu tepla Ug = 1,1. Z pohľadu Uw  hodnoty okna, ktorý by mal  byť čo najnižší (súčiniteľ prestupu tepla okna v  jednotkách W/m2.K) odporúčam našim zákazníkom výkonostné izolačné trojsklá s hodnotou Ug = 0,5 W/m2.K a plastovým dištančným rámčekom (inak označovaným  aj ako  teplá hrana  prípadne Warme Kante). Lepšie parametre hodnoty Ug izol. trojskiel  je možné dosiahnúť zväčšením/použitím širšieho dištančného rámčeka (12, 14, 16 mm) alebo zámenou plynovej výplne Ar za plyn Kr. Optiku izolačných dvojskiel je možné ,,vylepšiť“ umiestnením mriežok rôzných tvarov a  kríženia (T, Y, U) rôznych šírok (8, 16, 26, 40 mm) s rôznými farebnými úpravami, ktoré zväčša korešpondujú s farbou-dekorom renolitových = povrchových fólií farebných okien. Použitím mriežky typu DUPLEX (š = 20,30 mm) a nalepovacích plastových líšt na izol. dvojskle  pri plastových  oknách je  možné vytvoriť zaujímavé členenie okna tzv. Wiener sprossen odporúčané nielen do historickej zástavby.
Zvukoizolačné vlastnosti zasklenia, okna  je  možné charakterizovať indexom zvukovej izolácie  Rw (dB), pričom bežné okno normalizovaného rozmeru z  plastu /hliníka s osadeným izol.dvojsklom 4/16/4 s hodnotou Ug = 1,1 je možné zaradiť do 2 triedy zvukovej izolácie (TZI v rozmedzí 30 – 35 dB). Ak uvažujeme o zvukoizolačnom zasklení s hodnotou viac ako 40 dB (TZI  ≥ 4), je nutné zohľadniť navýšenie ceny vyplývajúcej zo  zloženia (hrúbky) a typu zasklenia. Po dohode vieme  tieto požiadavky realizovať prostredníctvom  viacerých výrobcov – dodávateľov izolačných skiel zvučných mien, ktorí sú etablovaní na  našom trhu už viac ako 10 – 15 rokov.
Ako výplň vchodových dverí je možné použiť: rôzne typy ornamentálnych skiel, ornamentálne sendvičové výplne napr. GAVA, KN, PERITO…, ďalej hladké biele (s PUR jadrom)  alebo farebné sendvičové tzv. renolitové výplne.

Tesnenie rámových a krídlových  profilov

Tesnosť okna je dôležitá z hľadiska ochrany zariadenia  bytu pred  hnaným dažďom – prienik  vody do interiéru, nekontrolovaným únikom tepla  a vzduchu cez zatvorené okno-infiltrácia, v neposlednom rade ako ochrana  pred hlukom zvonka. Tieto vlastnosti okna (tesnenia) sú zvyčajne zisťované pri počiatočných skúškach typu okien/dverí v skúšobných laboratóriách a podmienkou novej platnej hEN na  okná/dvere  je  požiadavka  na  možnosť jeho dodatočnej výmeny, ktorú naše okná/dvere a ich tesnenia spĺňajú. Doporučujeme Vám prečítať si  časť údržba  hliníkových okien pre zabezpečenie jeho plnej a dlhodobej funkčnosti .Používaným typom tesnenia je nezvárateľné tesnenie na báze EPDM podľa predpisu DIN 7863. Tento typ sa používa taktiež pri hliníkových oknách, pričom ich spájanie v rohu sa vykonáva zostrihnutím pod uhlom 45° a následným zlepením.

Doplnkový a pomocný materiál

Okrem okien/dverí vieme podľa potreby dodať k oknám  rôzne druhy  doplnkových  profilov (rozširovacie, spojovacie, statické, krycie, krycie nalepovacie lišty). V ponuke je  viac  farebných variantov okenných/dverových kľučiek.
K montáži na  dielni ako i na stavbe sa používajú silikónové tmely, zasklievacie podložky, rôzne druhy – typy skrutiek povrchovo upravených pozinkovaním a mnoho ďalších