Aldoors odporúčaniahlinikove vchodove dvere
V novostavbách s vysokým štandardom tepelnej izolácie je ventilácia obytného priestoru stále dôležitejšia. Správnou metódou ventilácie zaistíte nielen príjemnú klímu v interiéri, ale tiež ochránite svoj domov pred poškodením.

Pri oknách sa rozlišujú tri hodnoty U:

 • Uw (w = window) – celková hodnota tepelnej priestupnosti oknom
 • Ug (g = glazing) – hodnota tepelnej priestupnosti zasklením
 • Uf (f = frame) – hodnota tepelnej priestupnosti rámom

 

Súčiniteľ prestupu tepla Uw sa vzťahuje k celému oknu. Táto hodnota je ovplyvňovaná hodnotami U pre zasklenie – Ug a rám – Uf. Na celkovú hodnotu Uw má navyše vplyv lineárny súčiniteľ priestupnosti tepla Ψg (g = glazing) a veľkosť okna.

V novostavbách s vysokým štandardom tepelnej izolácie je ventilácia obytného priestoru stále dôležitejšia. Správnou metódou ventilácie zaistíte nielen príjemnú klímu v interiéri, ale tiež ochránite svoj domov pred poškodením.

Správna ventilácia je mimoriadne dôležitá z nasledujúcich dôvodov:

 • Reguluje vlhkosť v priestore, čo bráni vytváraniu plesní
 • Obnovuje vydýchaný vzduch
 • Odvádza pachy a škodliviny
 • Vytvára v našom domove zdravú klímu
 • Chráni stavbu pred vlhkosťou
 • Prechodové tepelné straty sú udržované na minimálnej hladine, čo šetrí náklady na vykurovanie.

 

Štrbinová ventilácia / Štrbinová ventilácia sa pri dnešných štandardoch na tepelnú izoláciu predovšetkým v zime a vo vlhkých priestoroch neodporúča. Okno sa len vyklopí, aby mohol do miestnosti prenikať čerstvý vzduch. Tento spôsob sa neodporúča používať hlavne pre dlhšie časové intervaly. Dochádza totiž k výraznému ochladeniu okenného ostenia a vzrastá nebezpečenstvo vzniku kondenzačnej vody a teda vytvárania plesní na ostení.

Nárazová ventilácia / Na krátku chvíľu (4 – 10 minút) sa úplne otvorí okenné krídlo. Dôjde k rýchlej výmene vzduchu pri minimálnych energetických stratách.
Priečna ventilácia / Priečna ventilácia je najúčinnejším spôsobom vetrania. Otvoria sa všetky okná a dvere v dome a prievan vymení všetok vzduch v priestore už za 2 – 4 minúty. Pri tomto spôsobe vetrania nedochádza k ochladeniu predmetov v miestnosti, čerstvý vzduch je rýchlo zohriaty a nedochádza k strate tepelnje pohody.

Vlhkosť vzduchu a tvorba plesní v obytnom priestore

Príjemná klíma v miestnosti je nevyhnutným predpokladom k tomu, aby ste sa doma cítili dobre. Na kvalitu klímy v obytných priestoroch má vplyv predovšetkým vlhkosť. Všeobecne je za vhodnú a zdravú klímu považovaná vlhkosť vzduchu medzi 40 % a 65 %. Relatívna vlhkosť závisí z veľkej časti na nasledujúcich faktoroch:

 • Každodennej činnosti v domácnosti
 • Kúpaní a sprchovaní, vlhkosť prirodzene produkovaná ľuďmi, zvieratami a rastlinami
 • Vplyv teploty a počasia

 

Správna klíma v miestnosti je ale nevyhnutnosťou aj z hľadiska zdravia a zachovania dobrého stavu stavebných materiálov v obytnom priestore. Zaistením vhodnej klímy v miestnosti možno účinne zabrániť tvorbe plesní na chladných miestach obvodových stien alebo vo vlhkých priestoroch. Na zabránenie tvorby plesní je nevyhnutné udržať vlhkosť vzduchu pomocou vetrania prispôsobeného možnostiam stavby, na úrovni prijateľnej pre človeka aj budovu.

Vzťah teploty, vlhkosti a tvorby plesní

Miera vlhkosti obsiahnutá v jednom štvorcovom metre vzduchu sa mení v závislosti na teplote. Teplý vzduch dokáže viazať viac vlhkosti ako studený. Pri izbovej teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 60 % obsahuje jeden štvorcový meter izbového vzduchu 10 g vody. Pokiaľ izbová teplota klesne na 8°C, klesne miera vlhkosti na polovicu. Prebytočných 50 % vlhkosti sa väčšinou vyzráža v podobe kondenzačnej vody na chladnejších stenách. Na týchto miestach sa potom zvyšuje riziko tvorby plesní.

Rosný bod a kritická teplota pre plesne

Pokiaľ relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne limit 100 %, bude sa prebytočná vlhkosť vzduchu zrážať v podobe kondenzačnej vody. Teplota, pri ktorej dochádza ku zrážaniu kondenzačnej vody, sa nazýva rosný bod. Pretože relatívna vlhkosť vzduchu závisí na jeho teplote, mení sa zodpovedajúcim spôsobom aj rosný bod. Napríklad pri izbovej teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50 % je rosný bod 9,3 °C.

Dnes vieme, že plesne môžu vznikať už pri vlhkosti 80 %. To znamená, že sa vo vyššie uvedenom príklade môžu tvoriť plesne pri povrchovej teplote stien 12,6°C alebo menšej – vrátane rohov a výklenkov.

Ako sme už uviedli, možno vlhkosť vzduchu regulovať a udržovať na prijateľnej úrovni predovšetkým správnou ventiláciou. Kvôli moderným štandardom v stavebníctve a rastúcim požiadavkám na energetickú účinnosť nových stavieb je téma ventilácie obytného priestoru stále dôležitejšia. Jednotlivé štátne normy, napríklad predpisujú pre novostavby alebo kompletné rekonštrukcie vytvorenie koncepcie vetrania tak, aby bola zaistená minimálna výmena vzduchu.