hlinikovy-profil-wicsolaire

Moderná architektúra s rozsiahlymi zasklenými oplášteniami budov ponúka vyššie energetické výnosy z denného svetla, ale súčasne požaduje riadenie vonkajšieho svetla kvôli úsporám energie, pohodliu užívateľov a ekonomickým aspektom. Tieniace systémy WICSOLAIRE vedú denné svetlo do budov a tým znižujú potrebu umelého osvetlenia. Riadia prívod energie a tepla slnečným žiarením a znižujú potrebu klimatizácie. Zostáva vizuálny kontakt s exteriérom a zvyšuje sa pocit pohodlia. Vzhľadom na to, že ide o pasívnu technológiu, možno systémy WICSOLAIRE upraviť v rôznych variantoch podľa individuálnych požiadaviek a architektonického štýlu budovy. V kombinácii s oknami WICONA a systémami závesných celopresklených fasádnych stien sa tak dosahuje konzistentného riešenia. Lamely možno orientovať horizontálne či vertikálne v rôznych uhloch. Montáž možno vykonať na horizontálne, šikmé alebo vertikálne konzoly. Lamely je možné navyše vybaviť fotovoltaickými prvkami ako zvláštnym príslušenstvom, aby boli schopné sa samočinne optimálne orientovať voči slnku a tak dosahovať maximálnej účinnosti.

Malé lamely WICSOLAIRE

  • Hĺbka profilu 100 alebo 150 cm
  • Držiaky lamiel pre konzoly v 4 uhloch (15 ° / 30 ° / 45 ° / 60 °)
  • Inštalácia vertikálne, šikmo alebo horizontálne
  • Lamely nastaviteľné horizontálne i vertikálne
  • Jednoduchá montáž vďaka špeciálnemu systému upevnenia vhodnému pre každú aplikáciu

Veľké lamely WICSOLAIRE

Veľké lamely WICSOLAIRE možno upraviť čo do veľkosti, spôsobu inštalácie, aplikácie  ale aj orientácie individuálne, podľa požiadaviek konkrétneho projektu. V dôsledku toho ponúkajú maximálnu voľnosť z hľadiska architektonického riešenia. Či už horizontálnou alebo vertikálnou orientáciou konzoly v uhloch od 0 ° do 45 ° alebo ovládateľnosťou pomocou vybavenia motormi – stačí sa na nás obrátiť s otázkou pre najlepšie riešenia Vášho projektu.

WICSOLAIRE s fotovoltaickými článkami

Integrácia fotovoltaických článkov do tieniaceho systému WICONA mení pasívny tieniaci systém na aktívnu solárnu elektráreň. Lamelárny modul WICSOLAIRE veľkosti 185 x 1200 mm možno orientovať v rôznych uhloch voči slnku tak, aby sa dosiahlo maximálnej energetickej účinnosti

Stiahnuť PDF