hlinikovy profil wicline65

Ide o komplexný systém okien pre objekty so zvlášť vysokými nárokmi na celkové technické parametre, špeciálne na tepelnú izoláciu. Zvláštnou charakteristikou je izolačná zóna v osadzovacom ráme a izolácia vo vnútornom a vonkajšom krídle. V závislosti od použitého druhu skla je možné dosiahnuť hodnoty Uw pod 0,9 W / m2K. A to bez ďalších a často nevýhodných opatrení . Medzi vonkajšie a vnútorné okná možno integrovať priebežnú ochranu pred slnkom.

Prednosti WICLINE 125 na prvý pohľad

  • Optimalizovaná tepelná izolácia, možné hodnoty Uw celkovej konštrukcie až pod 0,9 W / m2K
  • Ideálny aj na sanácie, zlepšenie energetickej účinnosti bez kompromisov v oblasti vzhľadu
  • Vonkajšie krídlo je uskutočniteľné ako tepelne izolovaný alebo skryto ležiaci variant aj s priemyselnou kontúrou alebo ako lepená celo-sklenená varianta.
  • Jednoduché rozšírenie na odolnosť voči vlámaniu RC2 / RC3
  • Na základe princípu WICONA-Unisys: rozsiahla voľnosť pri koncepcii vysoká procesná bezpečnosť, úspora nákladov a času, jednoduchá výroba, minimálna potreba nástrojov

Druhy otvárania:

  • otváravé okná
  •  otváravo- sklopné okná
  •  sklopné okná
  • okná typu „Tilt-First“

Technické parametre:
Tepelná izolácia: do Uw = 0,9 W / m2K celkovej konštrukcie
Hmotnosti krídel: vonkajšie krídlo: 80 kg
Zdvojené krídla celkom: do 160 kg

Pri náročnejších požiadavkách Vám radi ponúkneme individuálne riešenia.

Systémové skúšky / produktová certifikácia CE podľa EN 14351-1:
Priepustnosť pre vzduch: 4
Tesnosť voči prívalovému dažďu: do E 750
Odolnosť voči vetru: do C5 / B5
Akustická izolácia: do Rw = 48 (-2 / -5) dB
Ovládacie sily: 1
Nosnosť z hľadiska bezpečnostných opatrení: splnená
Mechanická pevnosť: 4
Odolnosť voči vlámaniu: do RC 3
Skúška na trvalú funkčnosť: 2

Stiahnuť PDF