Slnolamy pre funkčný dizajn

Slnolamy sú systémové prvky fasády, ktoré zabraňujú prenikaniu priamemu slnečnému žiareniu do objektu a tým efektívne prispievajú k priaznivej klíme a pohode vo vnútri presklených priestorov. Dodávame slnolamy rôznej profilácie, fixné alebo pohyblivé. Lamely sú z hliníku rôznych farieb. Slnolamy najčastejšie montujeme od týchto výrobcov, HUNTER-DOUGLAS a ALIPLAST.

Máte záujem?