Predstavujú veľmi moderný a efektívny spôsob tienenia. Skladajú sa z hliníkových lamiel rôznej šírky a tvarov, horného nosiča a vodiacich líšt alebo laniek. Ovládať ich môžeme ručne alebo motoricky.

Vonkajšie žalúzie dnes predstavujú najpoužívanejší spôsob vonkajšieho tienenia. Vďaka svojmu umiestneniu pred oknami sú účinnou tepelnou ochranou budov. V stiahnutom stave odrážajú slnečné lúče a nedovoľujú im preniknúť do interiéru. Tým priaznivo ovplyvňujú tepelné podmienky vnútri budovy. Pomocou naklápania lamiel môžete plynulo regulovať denné svetlo v miestnosti. Vonkajšie žalúzie umožňujú vetranie cez otvorené okno aj pri ich zatiahnutí. 

Jednotlivé typy vonkajších žalúzií sa líšia predovšetkým tvarom a šírkou lamely, typom ovládania a spôsobom bočného vedenia lamiel. Vonkajšie žalúzie sú originálnym a funkčným doplnkom moderných fasád. Zaobstarajte si ich aj vy!

Vonkajšie hliníkové žalúzie Z-90 Noval sú technicky najdokonalejším typom vonkajších žalúzií. Týmito žalúziami úplne nahrádzame súčasný typ Z-90. Hlavné výhody v porovnaní so súčasnými Z-90 sú:

  • inovatívny a moderný vzhľad,
  • lepšie dovieranie lamiel vo všetkých rozmeroch,
  • menší nábal,
  • pri vedení v lanku prestrih v gume na lepšie dovieranie.

Z-90 Noval má lamely v tvare Z so šírkou 90 mm. Lamely sa vedú vo vodiacich lištách alebo v lanku, ktoré fixujú žalúzie na bokoch v správnej polohe.

Spodná hrana lamely je vybavená gumovým tesnením, ktoré v kombinácii s tvarom lamiel zaručuje dokonalé doklopenie a tým aj maximálne tienenie. Integrované tesnenie na lamelách navyše tlmí prípadné zvuky pri doklopení žalúzií. Zaobstarajte si vonkajšie žalúzie, ktoré vám poskytnú mimoriadne pohodlné bývanie.

Vonkajšie žalúzie sa dajú nainštalovať do okenného otvoru alebo nad okenný otvor. V prípade inštalácie do okenného otvoru zväzok vytiahnutých lamiel znižuje svetlú výšku okna, príp. môžeme žalúzie inštalovať nad okenný otvor, kde do svetlej výšky okna zasahovať nebudú.

Máte záujem?